Pages Menu
Categories Menu

Czemu nikt nie odwiedza strony

Czemu nikt nie odwiedza strony

Podobnie, jeżeli nieruchomość jest warta LKR 5000000 i wykonawca złoży fałszywe zeznania podatkowego, nieprawidłowo pomijając nieruchomości i twierdząc, majątek jest wart tylko LKR 100.000, a więc dzięki znacznie mniejsze podatki. Uchylanie się od opodatkowania ma wpływ na nasz system podatkowy. Powoduje to znaczną utratę dochodu dla społeczności, które mogłyby być wykorzystane do poprawy finansowania w ochronie zdrowia, edukacji i innych programów rządowych. Oszustwa podatkowe pozwala także niektóre przedsiębiorstwa w celu uzyskania nieuczciwej przewagi na konkurencyjnym rynku, a niektóre osoby nie spełniają swoich zobowiązań podatkowych. W efekcie ciężar podatku nie zapłaconego przez tych, którzy wybierają się do uniknięcia podatku przypada na innych praworządnych podatników.

Przykłady oszustw podatkowych są: ï? ~ Przeciwnym razie zadeklarować dochód się oszacować ï? ~ Twierdzenie odliczenia wydatków, które nie zostały poniesione lub nie są prawnie odliczeniu ï? ~ Twierdzenie punktów wejściowych do towarów, które Podatek od wartości dodanej (VAT) nie zostało wypłacone w ï? ~ Nieuiszczenia PAYE (Pay As You Earn formą z gospodarstwa podatkowych) raty, które zostały potrącone z wypłaty, na przykład podatku wyjęte z wynagrodzenia pracownika ï? ~ W przypadku braku złożenia deklaracji podatkowych w próbie uniknięcia zapłaty. Poniżej znajdują się pewne oznaki, że dana osoba lub firma może być unikanie podatków: ï? ~ Nie będąc zarejestrowanym dla celów podatku VAT, mimo wyraźnie przekraczając próg ï? ~ Nie ładuje VAT według stawki właściwej ï? ~ Nie chcąc wydać pokwitowanie ï? ~ Podanie fałszywych faktur ï? ~ Korzystanie z fałszywą nazwę firmy, numer identyfikacyjny, adres lub podatników (NIP) oraz numer rejestracyjny VAT ï? ~ Prowadzenie dwóch systemów księgowych, a ï? ~ Nie zapewnienie pracownikom zestawień płatności

Wpis zawdzięczamy