Pages Menu
Categories Menu

Promocja strony przez inne strony WWW

Promocja strony przez inne strony WWW

Inne podejście widać w praktyce wykorzystano pozornie niezwiązanego off shore firmy do podniesienia faktur za fikcyjne usługi. Aby ukryć prawdziwą własność off firmy Shore evader korzysta z „czarnej dziury” zaufanie do trzymania akcji. Zasadniczo oznaczało to zgodny nierezydenta powiernika i „obojętne” osadnika – powiernik zapewniając „marionetką” dyrektorów w ramach uzgodnień.

Zatrudnienie systemy unikania oszustw podatkowych podatku Schematy Zatrudnienie może przybierać różne formy. Niektóre z bardziej rozpowszechnionych metod uchylania obejmują pyramiding, leasing pracowników, płacąc pracownikom w gotówce, składanie fałszywych zeznań podatkowych wynagrodzeń i płac uszkodzoną złożyć zeznanie podatkowe. Pyramiding „pyramiding” podatków zatrudnienia jest oszukańcze praktyki, gdzie firma wstrzymuje podatki od swoich pracowników, ale celowo nie przekazuje je do odpowiednich działów. Firmy biorące udział w pyramiding często złożyć wniosek o upadłość w celu wypełnienia zobowiązań narosłych, a następnie rozpocząć nową działalność pod inną nazwą i rozpocząć nowy schemat. Leasing Zatrudnienie Leasing pracowników jest innego przedstawiciela praktyką biznesową, która jest czasem przedmiotem nadużywania.

Leasing pracowniczy jest praktyka zawierania umów z zewnętrznych firm do obsługi wszystkich administracyjnych, personelu i obawy płac dla pracowników. W niektórych przypadkach, spółki pracownicze leasing nie płacą władzom dowolną część zebranych podatków zatrudnienia. Podatki te są często wydatkowane przez właścicieli w interesach lub kosztów osobowych. Często firma rozpuszcza się, pozostawiając miliony w podatkach zatrudnienia nieodpłatne. Płacenie pracownika w gotówce płacąc pracownikom w całości lub częściowo w gotówce jest powszechnym sposobem obejścia dochodach i zatrudnieniu podatki wynikające z utraconych dochodów podatkowych dla rządu i utraty lub zmniejszenia przyszłych świadczeń socjalnych.
Wpis zawdzięczamy laktoferyna